Polskie Towarzystwo Ringo - Formularz zgłoszenia

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

Formularze zgłoszeń – wzór 

Lista zawodników w kategoriach indywidualnych

na 46. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Ringo, Jedlicze, 29.06 – 01.07 2018 r.

 

L.p

Nazwisko i  Imię

 

Kategoria

Rok urodzenia

Towarzystwo/Klub

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Lista zawodników w kategoriach dwójkowych

na 46. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Ringo, Jedlicze, 29.06 – 01.07 2018 r.

 

L.p

Nazwisko i  Imię

 

Kategoria

Rok urodzenia

Towarzystwo/Klub

1

1)

 

 

 

2)

 

 

 

2

1)

 

 

 

2)

 

 

 

3

1)

 

 

 

2)

 

 

 

4

1)

 

 

 

2)

 

 

 

5

1)

 

 

 

2)

 

 

 

 

 

 …………………………………………………                        ………………………………………………               ………………………………….

Osoba zgłaszająca                                                                      Podpis                              Telefon kontaktowy