Ringo - Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTR

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

Wydarzenia w roku 2010

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Polskiego Towarzystwa Ringo odbyło się 4 września 2010 w Warszawie. Delegaci podsumowali minioną kadencję, dokonali wyboru nowych władz Polskiego Towarzystwa Ringo oraz nakreślili kierunki działań na najbliższe lata. Prezesem powtórnie została wybrana dr med. Krystyna Anioł-Strzyżewska.