Ringo - Zjazd Delegatów i Członków Polskiego Towarzystwa

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

W dniu 23 sierpnia w Warszawie w sali konferencyjnej Instytutu Sportu odbył się Zjazd Delegatów i Członków Polskiego Towarzystwa Ringo. Celem zgromadzenia były wybory nowych władz PTR na lata 2014-2018, wskazanie kierunków rozwoju ringo na kolejne cztery lata oraz dyskusja nad sprawami istotnymi dla rozwoju ringo.

Władze Polskiego Towarzystwa Ringo

na lata 2014-2018

Prezes

Krystyna Anioł-Strzyżewska

Zarząd

Włodzimierz Starosta – wiceprezes ds. naukowo-metodycznych

Antoni Stasch – wiceprezes ds. współpracy międzynarodowej

Ryszard Śpiewak – wiceprezes ds. szkolenia

Mariusz Wangryn – wiceprezes ds. sportowych

Sylwia Smilgin-Kamińska - sekretarz

Andrzej Rakowski - skarbnik

Piotr Bril - członek

Maciej Brzeski - członek

Alicja Godlewska - członek

Andrzej Osak - członek

Michał Suszczyński - członek

Andrzej Teklak - członek

Dominik Trawczyński - członek

Komisja Rewizyjna

Józef Leszek Krakowiak - przewodniczący

Jadwiga Kłodecka-Rożalska - członek

Piotr Kęsek - członek

Sąd Koleżeński

Jan Steć - przewodniczący

Grzegorz Łapiński - członek

Grzegorz Majerski - członek

Zarząd PTR