Ringo - Drużynowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Ringo

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

Drużynowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Ringo odbędą się 18 października 2014 r. w Jedliczu, szczegóły dotyczące startu oraz regulamin zamieszczamy poniżej. 

 

 REGULAMIN

DRUŻYNOWYCH MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W RINGO

Jedlicze, 18 października 2014

I. UCZESTNICTWO.

 1. Mistrzostwa będą rozgrywane w dwóch kategoriach wiekowych:
 • Dziewczęta do lat 13
 • Chłopcy do lat 13
 • Dziewczęta do lat 16
 • Chłopcy do lat 16

W mistrzostwach udział biorą zespoły wyłonione z ogólnopolskiego rankingu zawodników. Maksymalna ilość zespołów - 6 w kategorii wiekowej . Zespół liczy 2 osoby  plus 1 rezerwowy z jednego klubu.

ORGANIZATOR.

 M.U.K.S. „Podkarpacie” Jedlicze, Polskie Towarzystwo Ringo, Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu, Urząd Gminy w Jedliczu, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu,

II. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ROZGRYWEK.

 1. System gier: Każdy z każdym.
 2. Przepisy: Obowiązują przepisy Międzynarodowej Federacji Ringo i Regulamin Mistrzostw. www.ringo.org.pl
 3. Porządek gier:

1. Gra pojedyncza;

2. Gra pojedyncza;

3. Gra podwójna

a) Sędzia główny po uzgodnieniu z kierownikami drużyn może przedstawić inny porządek gier biorąc pod uwagę sprawy organizacyjne.

b) Kierownicy drużyn mogą niezależnie zgłosić inny porządek gier. W razie braku porozumienia porządek ten ustala sędzia główny uwzględniając ciągłość meczu.

 1. Na 15 minut przed rozpoczęciem meczu kierownicy drużyn niezależnie od siebie podają na piśmie sędziemu głównemu skład drużyny tj. ustawienie zawodników i par na wszystkie gry w meczu. Sędzia główny zobowią­zany jest do dopilnowania, aby drużyny mogły skorzystać z prawa tajności składu. Po zgłoszeniu składów przez obie drużyny następuje ujawnienie tych składów.
 2. Jeżeli po ujawnieniu składów zawodnik ulegnie kontuzji uniemożliwiającej udział w grze (jeszcze nierozpoczętej), do której został zgłoszony, to wtedy dopuszczalna jest zmiana składu w grach, w której miał wystąpić kontuzjowany zawodnik. Oznacza to, że w takim przypadku (kontuzji) traci moc skład zgłoszony w rodzaju gry z udziałem kontuzjowanego zawodnika, zaś sędzia główny obowiązany jest do opisania tego w protokole.

III. PUNKTACJA.

 1. Drużyna otrzymuje za zwycięstwo w poszczególnych pojedynkach 2 pkt, za porażkę 0 pkt.
 2. Wynik meczu stanowi sumę punktów z pojedynków.

IV. KLASYFIKACJA W ZAWODACH DRUŻYNOWYCH ROZGRYWANYCH SYSTEMEM „KAŻDY Z KAŻDYM”

Klasyfikacja drużyn w zawodach ringo rozgrywanych systemem „każdy z każdym” ustalana jest kolejno według:

 1. Liczby zwycięstw.
 2. Wyniku bezpośredniego pojedynku zainteresowanych przy równej liczbie zwycięstw.
 3. Przy trzech lub więcej drużynach o tej samej liczbie zwycięstw – decyduje większa liczba zwycięstw pomiędzy zainteresowanymi, a przy równości zwycięstw – różnica punktów zdobytych i utraconych.
 4. Przy równości tej różnicy punktów – decyduje większa liczba punktów zdobytych.
 5. Przy tej samej liczbie punktów zdobytych przez zainteresowanych decyduje różnica punktów zdobytych i utraconych w danej puli walk.
 6. Przy równości tej różnicy punktów zdobytych i utraconych w danej puli walk – decyduje większa liczba punktów zdobytych.
 7. Przy tej samej liczbie punktów zdobytych w danej puli walk - decyduje różnica małych punktów zdobytych i utraconych pomiędzy zainteresowanymi.
 8. Przy także i tej równości – o zdobytym miejscu decyduje losowanie.

VI. NAGRODY.

Za miejsce I-III puchary i medale, a za I-VI dyplomy.

VII. ZGŁASZANIE UWAG.

Wszelkie uwagi dotyczące warunków gry, uprawnień zawodników itp. na żądanie kierownika drużyny mogą być wpisane do protokołu przed rozpoczęciem meczu, natomiast uwagi dotyczące wszelkiego rodzaju zaszłych w czasie meczu wydarzeń winny być wpisane do protokołu najpóźniej po zakończeniu danej gry. Uwagę taką może wpisać sędzia główny tylko na żądanie kierownika drużyny wnoszącej zastrzeżenia. Uwagi wpisane do protokołu nie są równoznaczne z protestem i są traktowane jedynie jako doniesienie, stanowią jednak warunek ewentualne­go rozpatrywania protestu złożonego przez drużynę a dotyczącego faktów opisanych w protokole. Podpisanie przez kierownika drużyny protokołu po zakończonym meczu jest równoznaczne z potwierdzeniem prawidłowości rozegranego meczu.

XII. SPRAWY PORZĄDKOWE.

 1. Czas oczekiwania na drużyny wynosi 15 minut. Jeżeli istnieje możliwość rozegrania meczu z opóźnieniem, decyzja należy do sę­dziego głównego.
 2. Czas oczekiwania na zawodnika wywołanego do gry, zarówno w grach indywidualnych jak i podwójnych wynosi 5 minut.
 3. Przed rozpoczęciem meczu obowiązuje prezentacja i powitanie drużyn.
 4. Obowiązują jednolite stroje sportowe z numerami na koszulkach.
 5. Osobą reprezentującą drużynę wobec sędziego głównego jest trener, kierownik, tj. osoba, która została, pi­semnie zgłoszona przez klub do pełnienia tej funkcji.

XIII. ZGŁOSZENIE.

Udział w zawodach powiatowych ma prawo drużyna która w terminie do 10 października 2014r. zgłosi się pod numerem telefonu: 509 388 936 – Piotr Bril, lub: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

Kwestię badań lekarskich regulują: rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1986r i 5 listopada 1992 r. z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami i ich kwalifikacją do zajęć w-f i udziału w zawodach sportowych dla młodzieży szkolnej oraz Ministra Zdrowia z dn. 22.XII.2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą i z dn. 21.III.2007 r.

 XIV. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Zakwaterowanie dla ekip biorących udział w zawodach w dniu 17.10.2014r.- 19.10.2014r. w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jedliczu, od godziny 19.00. Należy przywieść śpiwór. Opłata startowa – 10 zł. od uczestnika.

 XV. PROGRAM ZAWODÓW.

17.10.2014r. (piątek) od godziny 19.00 – zakwaterowanie oraz kolacja, 20.00 – 21.00 - odprawa trenerów.

18.10.2014r. (sobota) godzina 10.00 – otwarcie zawodów, godzina 10.15 – rozpoczęcie gier, godzina 13.00 – 14.00 – przerwa obiadowa, godzina 15.00 – cd. gier, godzina 18.00 – zakończenie zawodów.

19.10.2014r. (niedziela) – po śniadaniu wyjazd ekip uczestniczących w zawodach.