Ringo - 51. Otwarte Mistrzostw Polski w Ringo

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

Kalendarz zawodów

Poprzedni miesiąc Poprzedni dzień Następny dzień Następny miesiąc
W miesiącu W tygodniu Według dnia Szukaj Przejdź do miesiąca
51. Otwarte Mistrzostw Polski w Ringo
Sobota, 17 Czerwiec 2023, 09:00 - 17:00
Odsłon : 711
Kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin 51. Otwartych Mistrzostw Polski w Ringo

Lelis, 16-18 czerwca 2023 r.

I. Cel Mistrzostw:

 1. popularyzacja polskiej gry sportowej dla wszystkich – ringo,
 2. ocena poziomu pracy szkoleniowej w sekcjach i klubach,
 3. rywalizacja sportowa dzieci, młodzieży,
 4. wyłonienie Mistrzów Polski na rok 2023.

II. Termin: 17 czerwca 2023 r.,

III.  Miejsce: Lelis – stadion, ul. Sportowa 48

IV. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ringo, Kurpiowskie Towarzystwo Ringo

V. Uczestnicy:

Uczestnikami Mistrzostw mogą być:

 1. zawodnicy Polskiego Towarzystwa Ringo, okręgowych towarzystw ringo, reprezentanci klubów (sekcji) ringo, nominowani przez macierzystą jednostkę,
 2. reprezentanci zaproszonych przez PTR zagranicznych federacji ringo delegowani przez prezesa lub sekretarza danej Federacji,
 3. zawodnicy klubów sportowych, szkół zgłoszeni przez delegujące jednostki,
 4. osoby niezrzeszone, w tym zaproszone przez PTR.

VI. Zgłoszenia uczestników

 1. Zgłoszenia przyjmuje: do dnia 8 czerwca 2023 r.
 • elektroniczne na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zgłoszeń dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym dołączonym do regulaminu.
 • Osobom zgłoszonym do 8 czerwca przygotujemy ekonomiczne noclegi.
 • Zgłoszenia nieprawidłowe, (źle wypełnione lub/i niekompletne) oraz po rozpoczęciu odprawy technicznej nie będą przyjmowane. 

VII. Przepisy i system rozgrywek:

 1. Otwarte Mistrzostwa Polski w Ringo zostaną rozegrane według przepisów gry Międzynarodowej Federacji Ringo.
 2. Planowane są rozgrywki w kategoriach: żaczki, żacy, młodziczki; młodzicy, kadetki, kadeci; juniorki, juniorzy; otwarta kobiet; otwarta mężczyzn, amazonki, old-boys, seniorzy, seniorki, weteranki I, II; weterani I, II, dwójki dziewcząt i dwójki chłopców do lat 13 (na boisku 7mx14m), dwójki dziewcząt i dwójki chłopców do lat 15 (na boisku 8mx16m),dwójki kobiet i mężczyzn.
 3. Wymienione kategorie będą rozgrywane jeśli zgłosi się do nich minimum sześciu uczestników.
 4. W przypadku mniejszej liczby reprezentantów niż sześciu w danej kategorii, na wniosek zawodnika, w kategoriach „od żak do otwartej”, sędzia może udzielić zezwolenia na start o jedną kategorię wiekową wyżej, a powyżej kategorii otwartej może zezwolić na start w kategorii młodszej.
 5. Zawodnik może startować w jednej kategorii indywidualnej i jednej drużynowej.
 6. Podczas Mistrzostw będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna i klubowa.
 7. O systemie rozgrywek decyduje Sędzia Główny Mistrzostw w porozumieniu z Sędzią Kategorii i przedstawicielem organizatora zawodów.
 8. W trakcie trwania rozgrywek, niezgłaszający się zawodnicy na wezwanie sędziego w ciągu 3 minut przegrywają mecz walkowerem 0:15, przy następnym walkowerze są skreśleni z listy uczestników i niesklasyfikowani w mistrzostwach.
 9. W kategoriach „dwójki dziewcząt i dwójki chłopców do lat 13 i 15” drużynę mogą stanowić zawodnicy reprezentujący jeden Klub. (Zapis ten nie obowiązuje w kategoriach „dwójki kobiet i mężczyzn”).
 10. W kategorii „dwójki dziewcząt i dwójki chłopców do lat 15” mogą startować zawodnicy od kategorii „młodzik” a w kategorii dwójki kobiet i mężczyzn od kategorii wiekowej „kadet” (za zgodą sędziego głównego).
 11. W kategoriach dwójkowych nie może na miejsce kontuzjowanego zawodnika wejść zawodnik rezerwowy, a drużyna nie może walczyć w niepełnym składzie.

VII. Zakwaterowanie i wyżywienie:

 1. Organizator zapewnia ekonomiczne zakwaterowanie i wyżywienie wg. potwierdzonych zgłoszeń do dnia 5 czerwca 2023 roku (wyłącznie mailowo).
 2. Miejsce przyjazdu i zakwaterowania: Szkoła Podstawowa w Lelisie.
 3. Przyjazd zawodników i zakwaterowanie odbywa się w dniu 16.06.2023 od godz. 17:00.
 4. W miejscu zakwaterowania oraz na obiekcie sportowym obowiązują regulaminy tych obiektów.

VIII. Postanowienia końcowe:

 1. Zawodnicy powinni być ubezpieczeni (przez jednostki delegujące lub indywidualnie).
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieubezpieczenia zawodników, jak i za ewentualne szkody lub zagubione rzeczy uczestników.
 3. Zawody rozgrywane będą bez względu na pogodę.
 4. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu.

 

 

Program 51. Otwartych Mistrzostw Polski w Ringo

16.06.2023 (piątek)

 • Od godz.17.00-20.00 – zakwaterowanie;
 • 18.00-19.00 – kolacja zawodników;
 • 20.00 – odprawa kierowników ekip oraz sędziów.

17.06.2023 (sobota)

 • śniadanie, godz.7.45 - 8.30
 • 9:00 – uroczyste otwarcie 51. Otwartych Mistrzostw Polski w Ringo;
 • 9:30 – rozpoczęcie gier w kategoriach indywidualnych: żaczki, żacy; młodziczki, młodzicy, kadetki, kadeci; juniorki, juniorzy; otwarta kobiet; otwarta mężczyzn; (według rozkładu minutowego ustalonego przez sędziego głównego zawodów),
 • 12:30-13:30 – obiad,
 • 13:30 – c.d. gier indywidualnych, oraz amazonki, old-boys, seniorzy, seniorki, weteranki I, II; weterani I, II,
 • dwójki kobiet i mężczyzn; dwójki dziewcząt i dwójki chłopców do lat 15; dwójki dziewcząt i dwójki chłopców do lat 13,
 • ok. 17:00 - uroczysta ceremonia zakończenia 50. OMPwR oraz dekoracja medalistów
 • 18:00-19:00 – kolacja

18.06.2023 (niedziela)

 • 7:30-8:30 – śniadanie
 • Wyjazd zawodników.

Formularz zgłoszeń

 

Lista zawodników w kategoriach indywidualnych

na 51 Otwartych Mistrzostw Polski w Ringo, Lelis, 16-18 czerwca 2023 r.

 

 

L.p.

Nazwisko i imię

 

Kategoria

Rok urodzenia

Towarzystwo

/Klub/szkoła

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Lista zawodników w kategoriach dwójkowych

na 51 Otwartych Mistrzostw Polski w Ringo, Lelis, 16-18 czerwca 2023 r.

 

L.p.

Nazwisko i  Imię

 

Kategoria

Rok urodzenia

Towarzystwo

/Klub/szkoła

1

1)      

2)      

 

 

 

2

1)      

2)      

 

 

 

3

1)      

2)      

 

 

 

4

1)      

2)      

 

 

 

5

1)      

2)      

 

 

 

6

1)      

2)      

 

 

 

 

 

…………………………………………       …………………………………                       ……………………………

Osoba zgłaszająca                                          Podpis                                               Telefon kontaktowy

 

 

 

Zadanie publiczne pn. 51 OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI W RINGO

sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

#Mazowszepomaga, #programwsparcia, #solidarnośćmazowiecka

Miejsce Lelis
.