Ringo - Zarząd PTR

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

Władze Polskiego Towarzystwa Ringo

na lata 2018-2022

 

Prezes - Krystyna Anioł Strzyżewska

Wiceprezes ds. sportowych- Mariusz Wangryn

Wiceprezes ds. szkoleniowo-organizacyjnych - Piotr Bril

Wiceprezes ds. współpracy międzynarodowej - Antoni Stasch

Sekretarz- Sylwia Smilgin-Kamińska

Skarbnik- Dominik Trawczyński

Członkowie: Ryszard Śpiewak, Andrzej Osak, Grzegorz Majerski, Zbigniew Wiśniewski, Marek Gil

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – J.L. Krakowiak

Członkowie - Daniel Mikutaniec, Jadwiga Kłodecka-Różalska

Sąd Koleżeński:

Przewodnicząca- Alicja Godlewska,

Członkowie - Hubert Komorowski, Sebastian Mikutaniec