Ringo - Zarząd PTR

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

Skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ringo na kadencję 2022-2026

 

Krystyna Anioł Strzyżewska - Prezes

Mariusz Wangryn - wiceprezes

Piotr Bril - wiceprezes

Antoni Stasch - wiceprezes

Sylwia Smilgin-Kamińska - Sekretarz

Dominik Trawczyński - Skarbnik

Członkowie Zarządu

Marek Gil

Cezary Godlewski

Hubert Komorowski

Grzegorz Majerski

Andrzej Osak

Piotr Pawlak

Ryszard Śpiewak

Andrzej Teklak

Paweł Wangryn

 

Komisja Rewizyjna

Sebastian Mikutaniec - przewodniczący

Jadwiga Kłodecka-Różalska - członek

Dorota Olbryt - członek

 

Sąd Koleżeński

Zdzisław Daszkiewicz - przewodniczący

Katarzyna Izydorczyk  - członek

Martyna Rydzewska - członek