Polskie Towarzystwo Ringo - Zaproszenie

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

Szanowni Państwo

Polskie Towarzystwo Ringo i Miasto Niepołomice serdecznie zapraszają na 7. Mistrzostwa Świata w Ringo, 47. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski, 5. Światowy Turniej Rodzin w Ringo do Niepołomic, które odbędą się w dniach 16 - 18 sierpnia 2019 r. 


 

Drodzy Pasjonaci Ringo!

W imieniu kilku tysięcy fanatyków polskiej gry w ringo naszego kraju i większej liczby uprawiających tę grę w różnych krajach, a także własnym serdecznie dziękuję Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Dr Andrzejowi Dudzie za ufundowanie pucharów dla zwycięzców 5. Światowego Turnieju Rodzin Ringo i Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Pani Annie Krupce za objęcie honorowym patronatem 7. Mistrzostw Świata i 47. Międzynarodowych Mistrzostw Polski. Dziękuję bardzo za udział Panów posłów i senatorów w Komitecie Honorowym naszych Jubileuszowych imprez o zasięgu międzynarodowym.

Zorganizowanie naszych jubileuszowych uroczystości uzasadniają następujące fakty.

  1. Polska gra sportowa w ringo dla każdego istnieje już 60 lat, stąd Jubileusz rozwoju tej wyjątkowej pod wieloma względami dyscypliny sportu. Z tej okazji w dniach 16-18 sierpnia w Niepołomicach organizujemy 7. Mistrzostwa Świata i 5. Światowy Turniej Rodzin w ringo. Gra w ringo to jedyna autentycznie polska dyscyplina sportowa zaproponowana przez wybitnego szermierza i dziennikarza, mgr Włodzimierza Strzyżewskiego, która od wielu lat z trudem przeciera sobie drogę wśród innych sportów. Gdyby ta gra otrzymała 1% promocji jakiej udziela się piłce nożnej w krótkim czasie stałaby się wyjątkowo popularna i miała by szansę zaistnieć jako polski sport narodowy. Ma bowiem tyle walorów wspomagających rozwój fizyczny i ruchowy człowieka niezależnie od wieku, iż niełatwo wskazać dyscyplinę równorzędną. Wymaga ona od uczestnika jedynie poszukania w miarę równej nawierzchni, obojętnego stroju i partnera do gry. Może nim być osoba w różnym wieku, bo w sporcie tym (dostępnym od 6 roku życia do późnej starości) każdy ma szansę być godnym partnerem. Świadczyły o tym, jakże ciekawe i emocjonalne zorganizowane w latach 1990-1997 Światowe Turnieje Rodzinne, w których rodzice ze swoimi dziećmi, a czasami też wnukami toczyli boje o każdy punkt.
  2. Wzrastająca troska obecnego rządu o Rodzinę tworzy znakomity grunt do tego, by w najbliższym czasie powrócić do tej pięknej i wartościowej tradycji. Tym bardziej, iż plaga chorobliwej otyłości dotyczy coraz większej części społeczeństwa Polski (ponad 60%), w tym też dzieci. Ostatnio poziom zajęć z wychowania fizycznego znacznie się obniżył. Prawie 90% dzieci nie potrafi pływać, a coraz więcej z nich nie potrafi poprawnie chodzić. Większość ma skrzywienia kręgosłupa znacznie odbiegające od normy. Wiele lat wstecz, twórca gry w ringo, mgr W. Strzyżewski, apelował do władz o pomoc twierdząc, iż jego gra stanowić może „koło ratunkowe” dla polskiego społeczeństwa. Może to jest ten czas, kiedy dostępna dla każdego gra bez względu na wiek i poziom sprawności, po 60 latach istnienia zostanie dostrzeżona i stanie się przedmiotem promocji podnoszącym poziom nie tylko sprawności ruchowej, ale przede wszystkim zdrowotności polskiego społeczeństwa.

Piszę to uzasadnienie jako uprawiający tę dyscyplinę od ponad pół wieku, w tym też wielokrotny medalista mistrzostw Polski, Europy i świata, oraz specjalista nauki o ruchu. Zdaję sobie sprawę z  licznych obowiązków Pana Prezydenta, ale jestem przekonany, iż wyrażając zgodę na naszą prośbę może Pan Prezydent i mogą Szanowni Goście przyczynić się do promocji tej polskiej gry w kraju i na świecie, a dzięki temu do podniesienia poziomu kondycji psychoruchowej naszego społeczeństwa. Z wyrazami szacunku i uznania

 

 

Prezydent Międzynarodowej Federacji Ringo

Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej

Prof. dr hab., dr h. c. Włodzimierz Starosta

 

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2019 r.

 

Mistrzostwa dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki