Polskie Towarzystwo Ringo - Zgłoszenie startu

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

Zgłoszenie startu

Formularz zgłoszeń

Lista zawodników w kategoriach indywidualnych

 

L.p.

Nazwisko i  Imię

Kategoria

Rok urodzenia

Towarzystwo/Klub

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Lista zawodników w kategoriach dwójkowych

 

L.p.

Nazwisko i  Imię

Kategoria

Rok urodzenia

Towarzystwo/Klub

1

1)      

2)      

 

 

 

2

1)      

2)      

 

 

 

3

1)      

2)      

 

 

 

4

1)      

2)      

 

 

 

5

1)      

2)      

 

 

 

6

1)      

2)      

 

 

 

 

Lista zawodników w kategoriach trójki rodzinne

 

L.p.

Nazwisko i  Imię

Kategoria

Rok urodzenia

Towarzystwo/Klub

1

1)

2)

3)

 

 

 

2

1)

2)

3)

 

 

 

3

1)

2)

3)

 

 

 

 

 

…………………………………………          …………………………………                            ……………………………

Osoba zgłaszająca                                    Podpis                                            Telefon kontaktowy