Polskie Towarzystwo Ringo - 2013

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

Polskie Towarzystwo Ringo zaprasza do startu w XII Memoriale im. Włodzimierza Strzyżewskiego w dniu 31 sierpnia 2013 r., Stadion Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 1.

Celem zawodów będzie krajowa i międzynarodowa popularyzacja polskiej gry sportowej w ringo, promocja zdrowia, upowszechnienie aktywności ruchowej osób w różnym wieku, obchody pamiątki odejścia od nas Twórcy RINGO Włodzimierza Strzyżewskiego.