Ringo - Kalendarium

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

1959
- powstanie "gry w kółko" jako środka polepszającego sprawność szermierzy oraz jako zabawy o charakterze rekreacyjnym. Zasady opracował W. Strzyżewski.

1964
- publikacja pierwszego Regulaminu nowej gry w kółko (Tygodnik Na prze­łaj).

1968
- powstanie nazwy: RINGO - podczas Igrzysk Olimpijskich (Meksyk - Acapulco).

1970
- prezentacja Ringo i organizacja turniejów gry w Finlandii przez dr W. Staro­stę (Yväskyla).

1971
- gra gumowym krążkiem - Ringo na łamach "Życia i Nowoczesności" - Życie Warszawy.

1972
- regulamin gry w Ringo w języku esperanto (W. Strzyżewski, Pola Esperantisto, nr 5, wrzesień-październik);
- rozpowszechnianie pierwszych jednokartkowych przepisów przez ZG AZS i ZG AZS w celu zainteresowania członków Klubów Uczelnianych AZS nowym sportem;
- pokazy gry w Ringo w ramach turnieju olimpijskiego w Monachium w sportach narodowych (prezentacja przez zawodników sekcji szermier­czej z Heidenheimu).

1973
- prezentacja Ringo przed kamerami Polskiej Kroniki Filmowej przez: A. Janowską, D. Olbrychskiego, W. Gołasa, J. Kobuszewskiego;
- pierwsze oficjalne zawody - I otwarte mistrzostwa Warszawy w Ringo. Organizatorzy: Ognisko TKKF "Starówka", Z.D. Warszawa - Śródmieście, GKS "Gwardia"; (Warszawa, 24.06.73);
- I Otwarte Mistrzostwa Polski w Ringo (Warszawa - czerwiec);
- prezentacja ringo, pokazy i turnieje podczas Uniwersjady w Moskwie (m.in. na Łużnikach i w zakładach "Moskwicza") przez studentów Akademii Medycznej, AWF i PWSSP z Poznania pod kierunkiem W.Strzyżewskiego;
- prezentacja Ringo podczas X Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów (Berlin);
- regulamin gry w Ringo (zalążek przepisów) opublikowany w "Panoramie Polskiej" (nr 7, s. 39).

1975
- mecz w Ringo pomiędzy reprezentacjami Warszawy i Poznania w Akademii Medycznej w Poznaniu (organizatorzy: Klub AZS-AM, Studium WFiS);
- powstanie pierwszej akademickiej sekcji Ringo w Klubie Uczelnianym AZS Akademii Medycznej w Poznaniu (założyciel - Prezes KU AZS K. Anioł);
- patent na przepisy gry w Ringo dla W.Strzyżewskiego zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Autorów w Stanach Zjednoczonych Ameryki (US Copyright Office w Waszyngtonie) za pośrednictwem Stowarzyszenia Au­torów ZAIKS (USA, no 82047 - 02.09.);
- pierwsza oficjalna wersja przepisów gry w Ringo opracowana przez W. Strzyżewskiego (RSW "Prasa-Ksišżka-Ruch" Warszawa);
- tłumaczenie na j.niemiecki i j.francuski pierwszej oficjalnej wersji prze­pisów gry;
- opracowanie założeń do projektu programu badań dotyczšcych wpływu uprawiania Ringo na organizm ludzki (W. Starosta, W. Strzyżewski -13.11.).

1976
- I mistrzostwa świata dziennikarzy w Ringo (Warszawa "Horyzont" 26-27.08.) Tytuły mistrzowskie zdobyli: W. Strzyżewski (w klasie otwartej i oldboj) i E. Nadolska (w klasie otwartej kobiet);
- pierwsze interdyscyplinarne badania dotyczące wpływu gry w Ringo na organizm przeprowadzone podczas ogólnopolskich zawodów (ekipa badawcza: dr med. K. Anioł-Strzyżewska, lek. med. J. Tomczyk, doc. dr hab. W. Starosta);
- powstanie sekcji Ringo przy UW we Wrocławiu (założyciel - Prezes KU AZS UW J. Nowicki);
- I Akademickie Mistrzostwa Polski w Ringo na plaży w Mielnie (lipiec). W dwójkach zwyciężyła para: K. Anioł i J. Nowicki;
- w organizowanych obozach młodzieży z okazji Igrzysk Olimpijskich w Montrealu seria prezentacji gry w Ringo przez W. Strzyżewskiego i K. Anioł-Strzyżewską. Organizacja licznych turniejów.

1977
- pierwszy lokalny kurs dla sędziów i organizatorów Ringo (organizator: J. Burgiel z Wydziału KF i Turystyki Urzędu Miasta i W. Iłowiecka z ZW TKKF Poznań);
-prezentacja Ringo podczas międzynarodowego seminarium Światowej Rady Wychowania Fizycznego i Sportu w Warszawie - ICSSPE (l1-17.09.);
- gra w ringo w programie III Światowych Igrzysk Polonijnych (Kraków -lipiec).

1978
- I Krajowy Sejmik Ringo. Referat doc. dr hab. W. Starosty: "Perspektywy rozwoju Ringo jako dyscypliny sportowej" (Zbójna Góra);
- I kurs dla instruktorów Ringo. Referat doc. dr hab. W. Starosty: "Symetria i asymetria ruchów w grze w ringo" (Teresin k. Sochaczewa - 19-21.03.);
- ustanowienie harcerskiej sprawności "Mistrz Ringo" przez Główną Kwaterę ZHP;
- prezentacja gry w Ringo przez W. Strzyżewskiego podczas XI Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów na Kubie (Hawana);
- powstanie Centralnej Komisji Ringo przy Zarządzie Głównym TKKF (prezes - mgr W. Strzyżewski, wiceprezes doc. dr hab. W. Starosta, przewód. zespołu gier i dyscypliny mgr L. Drogosz - mistrz Europy w boksie);
- seria prezentacji gry w Ringo przez W. Strzyżewskiego i K. Anioł-Strzyżewską w różnych miastach RFN i NRD (Hanau, Erlangen, Wiesbaden, Magdeburg, Monachium, Heidelberg - sierpień-wrzesień).

1979
- wydanie skryptu W. Strzyżewski "Ringo - sport dla Ciebie" przez MAW;
- I Akademickie Mistrzostwa Poznania. Organizatorzy: działacze AZS Akademii Medycznej. Uczestniczyli przedstawiciele: AM, Politechniki, Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich. K. Anioł - triumfo­wała w grze pojedynczej, dwójkach i w trójkach mieszanych (8.04.);
- I turniej w lodoringo w ramach Spartakiady Rekreacyjnej. Organizatorzy: pracownicy filii AWF w Białej Podlaskiej (14.02.);
- przepisy Ringo w j. niemieckim: Ein neuer Sport aus der Volksrepublik Polen (Dokumentation Polen - Information, Wisbaden).

1980
- pokaz gry w Ringo podczas Igrzysk Olimpijskich w Moskwie;
- gra w Ringo wykorzystana w celach rekreacyjnych przez pracowników sta­łej stacji im. Arctowskiego na Antarktydzie.

1981
- I Drużynowy Turniej Miast: Warszawa, Poznań, Słupsk, Nowy Sącz, Wrocław (Wrocław-03.03.);
- powstanie Rady Ringo przy Zarządzie Głównym AZS;
- Ringo w programie II Światowych Igrzysk Polonijnych;
- I Międzynarodowy Turniej o "Puchar Bałtyku" (Ustka, lipiec);
- I Ogólnopolski Turniej o Puchar ZG.TKKF (Słupsk, wrzesień).

1982
- pierwszy wariant przepisów gry w Ringo jako dyscypliny sportowej - Główne Zasady Gry w Rongo (późniejsze modyfikacje i uzupełnienia przeprowa­dzono w latach 1994, 1997, 2001).

1983
- I Międzynarodowy Turniej "Jurajskie Ringo" (Złoty Potok, wrzesień).

1984
- ringo w programie V Światowych Igrzysk Polonijnych (Warszawa, 15-20.07.);
- I Ogólnopolski Turniej Ringo "O Puchar Nilu" (Kolbuszowa - 02.);
- I Międzynarodowe Mistrzostwa Krakowa (Kraków).

1985
- I Międzynarodowy turniej "Wars i Sawa" w Ringo (Warszawa "Horyzont", 31.08.-1.09.);
- turniej w Ringo - Dymarki Świętokrzyskie (Nowa Słupia, 7-8.09.);
- turniej w Ringo o Puchar Beskidów (Czeski Cieszyn, 14-15:09.);
- turniej o Jurajskie Ringo (Złoty Potok, 21-22.09.);
- gra w Ringo jako sport przyjaźni i pokoju podczas XII Światowego Festi­walu Młodzieży i Studentów (Moskwa - 27.07. - 3.08.).

1986
- hasło Ringo w Małej Encyklopedii Sportu - oprac.W.Strzyżewski (red. L.Bednarski, 1986, 347-348).

1987
- I Mistrzostwa Czechosłowacji w Ringo (Dolna Lhota k.0strawy, 16.05.);
- kurs dla instruktorów i sędziów w Ringo podczas międzynarodowego obozu pionierów w Belgii. W kursie uczestniczyło 35 osób z 9 krajów (Belgii, Czechosłowacji, Jugosławii, SWAPO, Namibi, NRD, Węgier, Rumuni, Polski). Przeprowadzono naukę gry dla 150 pionierów, a następnie turniej indywidu­alny. Organizator: Belgijski Związek Pionierów. Wykładowcy: mgr W. Strzyżewski, doc. dr hab. W. Starosta (Kessel-13-19.08.);
- prawo ochronne nr 22946 dla W.Strzyżewskiego na "grę zręcznościową w postaci pierścienia" (Urząd Patentowy PRL, Warszawa - 14,10.);
- prawo ochronne nr 25002 dla W. Stayżewskiego na przenośne urządzenie do gier ruchowych w szczególności Ringo" (Urząd Patentowy PRL, Warszawa-14.10.).

1988
- I Ogólnopolski Turniej Ringo o Puchar Wyzwolenia w ramach Grand Prix Polski (Wolsztyn-23.07.);
- Międzynarodowe zawody gry w Ringo i ringtenisa (Ringtennis) reprezen­tacji Polski i Niemiec (Hamburg - 19-29.11.).

1989
- założenie Polskiego Towarzystwa Ringo (twierdza Modlin - 9.06);
- pokaz gry w Ringo na Łotwie (Jürmala - wrzesień).

1990
- prezentacja Ringo podczas międzynarodowej konferencji naukowej "l. Sport Kinetics '90". Organizator prezentacji: W. Strzyżewski (Rogi k. Gorzowa -28.04.1990);
- rejestracja PTR jako 97 stowarzyszenia kultury fizycznej (Warszawa -21.05.1990);
- I Światowy Turniej Rodzin w ringo (Warszawa-01-02.09.1990);
- ks. kanonik M. Mikulski kapelan sportu polskiego i delegat Prymasa Polski na Sejmowe Forum Sportowe został wicemistrzem Polski w swojej grupie wie­kowej. W XVIII Międzynarodowych Mistrzostwach Polski uczestniczyło 408 osób z Czechosłowacji, Rumunii, Polski (Modlin - 17.06.1990);
- III otwarte mistrzostwa osiedla "Ruda" przeprowadzono w 9 kategoriach. Uczestniczyło 97 osób. Organizatorzy: Komitet Rodzicielski SP nr 53 i prof. W. Starosta (Warszawa-Żoliborz - 19-20.05);
- Międzynarodowy Turniej gry w Ringo podczas Światowego Zlotu Kempingu i Karawaningu. Organizatorzy: W. Strzyżewski i A. Osak ( Łeba - wrzesień).

1991
- mgr W. Strzyżewski został członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej (Warszawa - 11.12.1991);
- I Międzynarodowy Turniej Drużynowy w Ringo, organizowany przez In­stytut Młodzieży ZSRR. Reprezentanci Polski zajęli dwa pierwsze miej­sca w kategorii otwartej i młodzieżowej (Moskwa 24.05.1991);
- powstała Wszechzwiązkowa Federacja Klubów Ringo ZSRR - prezydent doc.dr A. Czwanow (Moskwa - 24.05.1991);
- II Światowy Turniej Rodzin w ringo (Warszawa - 31.08 - 01.09);
- pierwsze mistrzostwa parafii Archidiecezji Warszawskiej (Warszawa - 08.04.199l). Organizator: ks. M. Mikulski;
- publikacja W. Strzyżewskiego "Ringo sport for you" z okazji IV Światowego Dnia Młodzieży, Częstochowa (Tygodnik "Olszynka" Warszawa).

1992
- II Kurs Organizatorów i Sędziów Ringo. Wykładowcy: mgr W. Strzyżewski, prof. dr hab. W. Starosta, prof. dr hab., R. Grucza, A. Osak, mgr W. Ponimasz, dr med. K. Anioł-Strzyżewska i in. (Warszawa, WAT-6-9.02);
- prezentacja gry w Ringo w Centro Desportivo w Lamego i w Porto (Portu­galia) przez dr med. K. Anioł-Strzyżewską;
- I Międzynarodowe Mistrzostwa Legnicy (Legnica, maj);
- II kurs organizatorów i sędziów Ringo w Warszawie.

1993
- I Mistrzostwa Europy w Ringo (Modlin-03-05.06);
- powstanie Międzynarodowej Federacji Ringo (Modlin - 11.06) z siedzibą w Polsce i polskim językiem w sędziowaniu imprez międzynarodowych - prezydentem został twórca tej dyscypliny sportowej mgr W. Strzyżewski. Założyciele: Czechy, Kenia, Litwa, Słowacja, Polska.

1994
- III Światowy Turniej Rodzin w Ringo (Warszawa - 26-28.08);
- Twórca Ringo na audiencji u Papieża Jana Pawła II przyjął błogosławieństwo dla Organizatorów i Uczestników III Turnieju Rodzin w Ringo (Watykan, 8.04.);
- Polskie Towarzystwo Ringo członkiem Związku Polskich Zwišzków Sportowych (12.04);
- I mistrzostwa Wojska Polskiego w Ringo (Dęblin - 20-24.09);
- IV międzynarodowa Parafiada z ringiem w programie (Warszawa - 12-18.06). Organizator: Katolickie Stowarzyszenie Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej;
- I Ogólnopolski Harcerski Turniej Ringo (Byczyna-12,11).

1995
- list gratulacyjny fair play PKOl dla zawodnika Ringo - K. Migdała;
- I Karnawałowy Turniej Ringo (Tarnobrzeg - 15.01.1995);
- odznaczenie twórcy Ringo W. Strzyżewskiego Honorową Srebrną Gwiazdą InterPromu przez Międzynarodowe Centrum Promocji INTERPROM za promocję Polski w świecie i założenie Międzynarodowej Federacji Ringo (24.02.);
- I Turniej w Ringo dla profesorów podczas międzynarodowej konferencji naukowej: "Science in sports team games" (Biała Podlaska- 26.05) Zwyciężył: prof. dr hab. W. Starosta. Organizator turnieju i sędzia główny: mgr W. Strzyżewski;
- prezentacja Ringo na plaży w Pueblo Laguna przez prof. dr hab. W. Staro­stę i turniej z udziałem przedstawicieli Hiszpanii, Polski ł in. krajów Euro­py (Hiszpania - wrzesień);
- I Ogólnopolskie Mistrzostwa woj. radomskiego (Mogielnica, wrzesień);
- I Międzynarodowy Turniej Ringo "Oleska Jesień" (Olesko, wrzesień);
- gra w Ringo w programie Warszawskiej Olimpiady Młodzieży;
- I Drużynowe Mistrzostwa Polski (Warszawa - Cytadela, grudzień);
- III kurs organizatorów i sędziów ringo (Warszawa - WAT, 29.11.-3.12).

1996
- przystąpienie PTR do Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich;
- I Otwarte Mistrzostwa Kenii w Ringo z udziałem 11 zawodników z Polski. Reprezentacji Polski zdobyli 9 medali, w tym 6 złotych (Nairobi - 4-6.04);
- I Ogólnopolskie Mistrzostwa Opola (Opole, maj);
- prezentacja Ringo podczas Igrzysk Olimpijskich w Atlancie;
- prezentacja Ringo podczas Światowego Zlotu Skautingu w Kibblestone hr. Staffordshire przez A. Osaka, G. Łapińskiego i R. Śpiewaka (Wielka Brytania, lipiec-sierpień);
- III turniej międzynarodowy "Wars i Sawa" (Warszawa - 31.08.-1.09);
- prezentacja Ringo na plaży w Los Amigos Beach przez prof. dr hab. W. Starostę i turniej z udziałem przedstawicieli Hiszpanii, Polski i in. krajów Europy (Hiszpania wrzesień);
- II Drużynowe Mistrzostwa Polski w Ringo (Warszawa, WAT -14-15.12.).

1997
- I Mistrzostwa Świata w Ringo. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ringo, Międzynarodowa Federacja Ringo, Instytut Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WSP - Rzeszów i Zarząd Środowiskowy AZS-Rzeszów (Rzeszów-29.05 .-0l.06);
- I Kongres IRF (Intemational Ringo Federation) zatwierdził przepisy Ringo, przenośne boisko Ringo jako oficjalne wyposażenie wszystkich międzynarodowych zawodów. Prezydentem został mgr W. Strzyżewski, wiceprezydenta­mi: dr med. B.V. Darden (USA), P.G. Mwemba (Kenia), doc. dr A. Skripko (Białoruś), B. Tumen (Mongolia), płk mgr R. Śpiewak (Polska), sekretarzem generalnym wybrano mgr G. Możańskiego, a członkami zostali: B.Pakulnicki (Białoruś), J. Ndereba (Kenia), W. Koczan (Litwa), D. Lhagważaw (Mongolia), G. Łapiński ( Polska ). Przewodniczšcym Komisji Sędziowskiej wybrano Z. Wiśniewskiego (Polska);
- I Turniej Ringo Parlamentarzystów RP. Inicjatorem Turnieju był poseł T. Tomaszewski, który ufundował puchar. Turniej zorganizowało PTR z Prezydentem MFR mgr W. Strzyżewskim (Warszawa - Bemowo, 12.02);
- IV Światowy Turniej Rodzin w Ringo rozegrano w czterech kategoriach. Uczestniczyli przedstawiciele 5 krajów: Mongolii, Kazachstanu, Polski, Rosji, Węgier. (Gdańsk, 25-27.07.);
- Drużynowe Mistrzostwa Polski (Warszawa, I miejsce - Legnickie Towarzystwo Ringo);
- I Ogólnopolskie Zawody o "Puchar Gryfa Słupskiego" (Słupsk, sierpień);
- Prezentacja Ringo w ośrodkach wypoczynkowych Punio Chuoico i Blue Marine przez prof. dr. hab. W. Starostę i turniej z udziałem przedstawicieli Włoch, Niemiec, Węgier i Polski (Włochy, wrzesień).

1998
- Międzynarodowy Turniej w Ringo "Wielicka Sól" - o Puchar Św. Kingi (Kopalnia "Wieliczka", 150 m pod ziemią w komorze "Warszawa" - 7.03);
- prezentacja gry Ringo przez mgr W. Strzyżewskiego dla uczestników międzynarodowej konferencji naukowej: "Wychowanie fizyczne i zdrowie młodzieży i studentów na przełomie wieków" (Białoruś, Mińsk - 29.09.-02.10);
- IV kurs organizatorów i sędziów Ringo w Pokrzywnej k. Głuchołazów (27-31.12).

1999
- Prezentacja Ringo dla nauczycieli WF na Ukrainie przez W. Strzyżewskiego (Rovne, kwiecień);
- I mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych - Centrum Rekreacji i Sportu (Warszawa - Ursynów, wrzesień);
- I Międzynarodowy Turniej w ringo im. B. Tumena - wiceprezydenta IRF (Warszawa), b.ambasadora Mongolii w Polsce;
- Międzypaństwowy mecz w ringo Polska - Mongolia (Mongolia - listo­pad); reprezentacja Polski liczyła 7 zawodników.

2000
- Turniej Ringo podczas XII-tej Letniej Olimpiady Młodzieży Ewangelickiej (Wrocław, 29.04);
- I Międzynarodowe Mistrzostwa Opola "Memoriał Haliny Chwastowskiej" i Ponadregionalny Turniej UKS (Opole 25.05);
- wprowadzenie Ringo do programu Mazowieckiej Olimpiady Młodzieży (Gostynin, czerwiec);
- I Międzynarodowy Turniej Państw Granicznych i Mniejszości Narodo­wych (Bartoszyce, czerwiec);
- Turniej Trójek Rodzinnych rozegrany w ramach IX Dni Polskich w Austrii, pod patronatem honorowym Ambasady RP (Wiedeń 17.09);
- Międzynarodowe Mistrzostwa Legnicy i Turniej UKS (Legnica, 16-17.09);
- V Kurs Organizatorów i Sędziów Ringo w Żychlinie k. Konina (9-12.11.);
- jeden z ostatnich wywiadów W. Strzyżewskiego: "Z nadziejami w nowe stulecie" opublikowany w "Kronice Sportu Polskiego 2000" (s. 163-164) (Red. J. Lis, J. Żemantowski 2001);
- Turniej Trójek Rodzinnych rozegrany w ramach IX Dni Polskich w Austrii, pod patronatem honorowym Ambasady RP (Wiedeń 17.09);
- V kurs organizatorów i sędziów Ringo (Żychlin k. Konina, 9-12.11).

2001
- I Ogólnopolski Turniej UKS (Jedlicze, maj);
- VI Kurs Organizatorów i Sędziów Ringo (Żychlin k. Konina, 6-8.12);
- pierwsze zebranie sprawozdawczo-wyborcze PTR bez W. Strzyżewskiego. Prezesem PTR została żona twórcy gry w ringo dr n. med. K. Anioł-Strzyżewska - wielokrotna mistrzyni Polski w Ringo (Żychlin k. Konina - 08.12);
- I Ogólnopolski Turniej Ringo o Puchar starosty powiatu Częstochowskie­go (Koniecpol, 15-16.12).

2002
- I Międzynarodowe Mistrzostwa Litwy w Ringo (Biała Vaca, 27.04);
- I Memoriał twórcy ringo red. Włodzimierza Strzyżewskiego (Warszawa, AWF, 30.08-1.09);
- I Mistrzostwa Polski lekarzy w Ringo (Warszawa, 14.09);
- I Międzynarodowy Turniej Ringo w Białorusi (Mińsk, 2-3 listopad)
- VII kurs organizatorów i sędziów Ringo (Szeligi k. Ełku, 12-15.12).

2003
- I Regionalny Turniej Ringo w Urzejowicach (Urzejowice 25 maja);
- Turniej Ringo Polonii w ramach XI Światowych Igrzysk Polonijnych (Poznań 26.07-02.08);
- I Warszawski Turniej Rodzin w Ringo (Warszawa, wrzesień).
- I Ogólnopolski Turniej Ringo w Praszce (Praszka, 6-7 grudnia 2006)

2004
- I Ogólnopolski Turniej Ringo Uczniowskich Klubów Sportowych w Płońsku (Płońsk, 15 maja);

2005
- Ringo w programie Światowych Igrzysk Litwinów (Wilno, 2-3 lipca);

2006
- I Kurs Instruktorów Ringo zorganizowany przez wiceprezesa ds. szkolenia Ryszarda Śpiewaka (Uniwersytet Rzeszowski - wydział wychowania fizycznego, luty-maj)
- II mecz Polska - Niemcy w Ringo (Recklinghausen, 19-20 sierpnia)

2007
- III mecz Polska - Niemcy w Ringo i Ringtennisa (Radom, 1 lipca);
- Ogólnopolski Turniej Rodzin w Szydłowcu (Szydłowiec, 26 sierpnia);

2008
- Sparingowy mecz w ringo i ringtennisa młodzieżowej reprezentacji z reprezentacją Związku Sportowego Mittelrhein (Koblencja, 20 marca);
- IV mecz Niemcy - Polska w Ringo i Ringtennisa (Hamburg 22 marca);
- I Mistrzostwa Niemiec w Ringo (Rodenbach, 9-10 sierpnia);
- VIII Kurs Organizatorów i Sędziów Ringo (Mogielnica, 24-26 października);

2009
- I Ogólnopolski Turniej w Ringo i Ringtennisa (Mogielnica, 14 luty 2009 r.);
- Mecz Niemcy - Polska w Ringo i Ringtennisa (Mannheimn, 14 marca 2009 r.);
- Mecz Litwa - Polska w Ringo (Litwa, Soleczniki, 30 kwietnia 2009 r.);
- V Challenge Cup Polska - Niemcy w Ringo i Ringtenisa (Pułtusk, 21 czerwca 2009 r.);
- Ringo na XIV Œwiatowych Letnich Igrzyskach Polonijnych (Toruń, 6 sierpień 2009 r.);
- IX Kurs Organizatorów i Sędziów Ringo (Jedlicze, 23-25 października 2009 r.);

2010

- X Kurs Organizatorów i Sędziów Ringo (Słupsk, 4-6 czerwca 2010 r